Autisme TIEN keer anders

Mensen met autisme zijn, net als mensen zonder autisme, niet allemaal hetzelfde. Autisme uit zich bij iedereen anders in gedrag. Ook zijn de gevolgen in het leven voor iedereen anders. Autisme is meer een persoonlijk probleem, het werkt ook door in relaties met ouders, partners en andere betrokkenen. Dat betekent ook dat de aanpak voor de een heel passend kan zijn, terwijl dit voor anderen niet geldt. Een eenduidige aanpak bestaat dus niet.

De PILLAR-methodiek

Leven met autisme werkt door op alle levensgebieden. Mensen hebben vaak moeite om zelf richting en sturing aan hun leven te geven. Ze overzien dan niet wat ze moeten of kunnen doen. Inzicht in wat ze wel kunnen, inzicht in hun eigen vaardigheden en competenties ontbreekt vaak. Dit leidt tot frustratie en kan een gevoel van uitzichtloosheid veroorzaken. Dit kan weer leiden tot depressie en agressie.

Werken met de PILLAR-methodiek

De workshops ‘Autisme TIEN keer anders’ en ‘De PILLAR-methodiek’ hebben je inzicht gegeven in wat autisme is. Wat het betekent voor iemand met autisme zelf en zijn of haar omgeving. In deze workshop zetten we de stap naar verdieping en toepassen in de praktijk.

Autisme vanuit ONTWIKKELINGSperspectief

Autisme wordt ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Vaak zie je bij autisme dat er ook sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Tegelijk zie je dat er weliswaar een ontwikkelingsachterstand is op het ene (levens-)gebied, terwijl iemand zich op het andere gebied wel leeftijdsconform ontwikkelt. “Mensen zijn meer dan hun autisme.” Dit houdt in dat mensen een aantal autistische eigenschappen of kenmerken kunnen hebben, maar tegelijk ook andere vaardigheden en competenties bezitten die niet altijd meer zichtbaar zijn. Een aantal competenties is bij mensen met autisme verhoudingsgewijs vaak sterker ontwikkeld dan bij andere mensen.

VALKUILEN en dilemma's

Bij mensen met autisme loop je vaak tegen gedrag aan dat onderdeel is van de problematiek. Denk aan hautain of arrogant gedrag. Claimend of manipulerend gedrag. Soms reageren mensen met autisme nauwelijks of passief. Soms met achterdocht of boosheid. Het vertoonde gedrag is vaak mede reden om de diagnose autisme te krijgen. Uiteraard ben je als hulpverlener of coach ook niet perfect. De ene coach kan makkelijker met bepaald gedrag omgaan dan de ander.

Alle INS & OUTS van de PILLAR

Mensen met autisme ervaren problemen op alle levensgebieden. Ze hebben moeite om zelf sturing en richting te geven aan hun leven. Ouders, partners, docenten, coaches, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hen daarbij begeleiden. Dit is geen eenvoudige opgave. Bovendien heeft iedereen zo zijn eigen valkuilen. Soms levert bepaald gedrag dilemma’s op die professioneel handelen in de weg staan. De PILLAR-methodiek zorgt ervoor dat ondersteuning en coaching op methodische wijze gebeurt.

De PILLAR-jaargroep

Je kunt de volledige PILLAR-methodiek in theorie en praktijk in één schooljaar aanleren. Je doorloopt dan alle workshops en trainingen beginnend met ‘Autisme TIEN keer anders’ en je eindigt met ‘Valkuilen en dilemma’s’. Alle aspecten van coaching en begeleiding van jongeren en volwassenen met autisme komen aan bod.

De OP WEG NAAR RUST retraite

Vaak doet een kind of jongere met autisme een groot beslag op de aandacht in het gezin. Ouders of verzorgers zijn er het hele jaar druk mee. Hetzelfde geldt voor partners van volwassenen met autisme. Ook zij moeten vaak omgaan met lastig, moeilijk of verdrietig gedrag van hun geliefden.

HUISKAMERgesprekken I

‘Samen delen’
Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

Als je kind of je partner autisme heeft, zal veel in het leven niet volgens de makkelijkste weg lopen. Op allerlei gebieden heeft hij of zij extra coaching en ondersteuning nodig. Vaak is het dan prettig dat je daarover kunt praten met andere mensen die ook nauw betrokken zijn bij jongeren of volwassenen met autisme. Ook is het fijn om meer informatie over autisme en tips en handvatten te krijgen, zodat jij je kind of je partner kunt ondersteunen.

HUISKAMERgesprekken II

‘Samen delen’
Autisme van diagnose naar dagelijks leven

Je hebt een diagnose in het autistisch spectrum, maar waarom heb je die gekregen? En, wat zijn nu precies de gevolgen hiervan voor jou in je dagelijks leven? Voor de een vallen na een diagnose een heleboel dingen uit het verleden op hun plaats. De ander vindt het interessant, maar kan er verder niets mee. Weer een ander denkt: “Waarom in hemelsnaam?”. Maar bijna iedereen wil graag weten hoe het nu verder moet.

Ouderavond over AUTISME

De iQ Academy organiseert graag een thema-avond over kinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs. Zo’n avond kan bijvoorbeeld op uitnodiging van de ouderraad of de mentoren van de brugklas, het kleuterteam of de buitenschoolse opvang. Ook bij sportverenigingen kunnen wij deze avond organiseren.