Autisme vanuit ONTWIKKELINGSperspectief

Autisme wordt ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Vaak zie je bij autisme dat er ook sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Tegelijk zie je dat er weliswaar een ontwikkelingsachterstand is op het ene (levens-)gebied, terwijl iemand zich op het andere gebied wel leeftijdsconform ontwikkelt. “Mensen zijn meer dan hun autisme.” Dit houdt in dat mensen een aantal autistische eigenschappen of kenmerken kunnen hebben, maar tegelijk ook andere vaardigheden en competenties bezitten die niet altijd meer zichtbaar zijn. Een aantal competenties is bij mensen met autisme verhoudingsgewijs vaak sterker ontwikkeld dan bij andere mensen.

In deze workshop leer je naar autisme te kijken vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Je wordt je goed bewust van de mogelijkheden van je cliënt, partner, leerling of kind. Samen kun je deze mogelijkheden verder ontwikkelen.

In deze workshop

  • krijg je inzicht in autisme als ontwikkelingsstoornis
  • leer je hoe je competenties en vaardigheden van je cliënt, partner, leerling of kind in kaart kunt brengen
  • leer je hoe je hen kunt helpen om te gaan met onderontwikkelde competenties
  • krijg je inzicht in de competenties die bij mensen met autisme vaak sterk ontwikkeld zijn
  • leer je hoe je deze sterke competenties verder kunt helpen ontwikkelen

duur 4 dagdelen
voor wie ouders, docenten, mantelzorgers, partners van, vrijwilligers
voorkennis voorkennis Autisme TIEN keer anders (1) en de PILLAR-methodiek (2)
kosten € 650,- per deelnemer

Wilt u op de hoogte worden gehouden van data van deze workshop? Vul dan het contactformulier in.