De OP WEG NAAR RUST retraite

Vaak doet een kind of jongere met autisme een groot beslag op de aandacht in het gezin. Ouders of verzorgers zijn er het hele jaar druk mee. Hetzelfde geldt voor partners van volwassenen met autisme. Ook zij moeten vaak omgaan met lastig, moeilijk of verdrietig gedrag van hun geliefden.

Speciaal voor mensen die zo nauw betrokken zijn, organiseert iQ Academy een aantal keren per jaar een OP WEG NAAR RUST retraite. In een weekend, op een mooie plek midden in de natuur. Samen met andere ouders, partners of mantelzorgers ga je ‘op weg naar rust’.

We hebben een wisselend aanbod van thema’s voor groepsgesprekken en (individuele) coaching.

  • autisme van diagnose naar dagelijks leven
  • elementen uit de PILLAR methodiek
  • autisme vanuit ONTWIKKELINGSperspectief

Sowieso werken we aan rust met

  • yoga, mindfullness en meditatie
  • wandelen en wellness
  • energizers

duur 7 dagdelen, vrijdagmiddag start, zondagmiddag eind
voor wie ouders (verzorgers) van kinderen met autisme en partners van mensen met autisme
voorkennis niet nodig
kosten € 995,- per deelnemer

N.b De op weg naar rust retraite is ook in te zetten als respijtzorg voor mantelzorgers. Vraag bij uw gemeente of (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.

Schrijf nu in voor de OP WEG NAAR RUST retraite van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november 2015.