De PILLAR-methodiek

Leven met autisme werkt door op alle levensgebieden. Mensen hebben vaak moeite om zelf richting en sturing aan hun leven te geven. Ze overzien dan niet wat ze moeten of kunnen doen. Inzicht in wat ze wel kunnen, inzicht in hun eigen vaardigheden en competenties ontbreekt vaak. Dit leidt tot frustratie en kan een gevoel van uitzichtloosheid veroorzaken. Dit kan weer leiden tot depressie en agressie.

De workshop ‘De PILLAR-methodiek’ leert je hoe je op een methodische manier mensen met autisme kunt ondersteunen en coachen.

Je krijgt uitleg over de zes pijlers van de methodiek

  • Presentie
  • Interactie
  • Levenscoaching
  • Luisteren
  • Actie
  • Rust

Met deze methodiek bereik je dat de heftigheid van emotionele reacties afneemt en dat mensen meer grip op hun leven krijgen. Je leert hoe je iemand met autisme begeleidt ‘op weg naar rust’.

duur 2 dagdelen
voor wie ouders, docenten, mantelzorgers, partners van, vrijwilligers
voorkennis niet nodig
waar omgeving Apeldoorn (locatie wordt nader bekendgemaakt)
wanneer donderdag 9 oktober
kosten € 350,- per deelnemer

Schrijf nu in voor de training De PILLAR-methodiek van 1 oktober 2015.