VALKUILEN en dilemma's

Bij mensen met autisme loop je vaak tegen gedrag aan dat onderdeel is van de problematiek. Denk aan hautain of arrogant gedrag. Claimend of manipulerend gedrag. Soms reageren mensen met autisme nauwelijks of passief. Soms met achterdocht of boosheid. Het vertoonde gedrag is vaak mede reden om de diagnose autisme te krijgen. Uiteraard ben je als hulpverlener of coach ook niet perfect. De ene coach kan makkelijker met bepaald gedrag omgaan dan de ander.

De workshop ‘Valkuilen en dilemma’s’ helpt je om je taak als hulpverlener, coach of opvoeder niet alleen vol te houden, maar er zelfs in te kunnen groeien. Deze workshop levert je energie op en de begeleiding kost je minder frustratie. Je helpt je cliënt of leerling ermee doordat je jarenlang bestaande gedragspatronen doorbreekt.

In deze workshop

  • word je je bewust van je eigen valkuilen
  • leer je meer over je eigen emoties
  • leer je meer over de emoties bij je cliënt
  • leer je over de achterliggende redenen van (probleem)gedrag
  • oefen je hoe je dit gedrag kunt beïnvloeden

duur 4 dagdelen
voor wie coaches, docenten, mantelzorgers, vrijwilligers etc.
voorkennis Autisme TIEN keer anders (1) en de PILLAR-methodiek (2)
kosten € 650,- per deelnemer

Wilt u op de hoogte worden gehouden van data van deze workshop? Vul dan het contactformulier in.